Projekt, a program - jakie są różnice - Zarządzanie projektami - teoria i praktyka

Reply

Kambeker

27 Oct 2021, 1:02pm
Najczęściej używamy pojęcia projekt - i tu mniej więcej wiemy o co chodzi. Wiemy jakie ma cechy itd. Ale też mamy takie pojęcie jak program - i tutaj trochę zaczynam mieć wątpliwości… Czy ktoś potrafi mi dobrze wytłumaczyć jakie są różnice?

Last edited by the author: 6 Mar 2014, 11:05am,
zmieniany changed 1 time(s)


ewez

30 Oct 2021, 8:53pm
Wg pmboka program to po prostu zbiór kilku projektów. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek projekty niepowiązane ze sobą tylko o jakąś strukturę - coś co jest wzajemnie powiązane i chodzi przede wszystkim o to, żeby razem one dawały jakąś wartość dodaną, coś co osobno te wszystkie projekty nie dałyby rady wytworzyć.

No i oczywiście zarządzanie takimi kilkoma projektami to nie jest to samo co zarządzanie każdym z osobna - trzeba pamiętać, że wszystko jest dużo bardziej skomplikowane.

Last edited by the author: 6 Mar 2014, 11:05am,
zmieniany changed 1 time(s)

Reply
Manage your Projects,
Team and Documents online!