Cechy dobrego/złego kierownika - Zarządzanie projektami - teoria i praktyka

Reply

sebek_321

22 Oct 2021, 2:09am
Jakie są cechy dobrego kierownika? Jakie złego? Wrzucajcie propozycje

Last edited by the author: 6 Mar 2014, 11:06am,
zmieniany changed 1 time(s)


Robi

31 Oct 2021, 3:01am
To ja zacznę od cech dobrego:
- komunikatywność
- bezpośredniość
- wzbudza zaufanie
- ma duży szacunek do pracowników
- słucha pracowników
- praca w zespole
- profesjonalny, kompetentny

Last edited by the author: 6 Mar 2014, 11:06am,
zmieniany changed 1 time(s)


Magossi

4 Nov 2021, 2:07am
To ja uzupełnię negatywne cechy w takim razie, jak już pozytywy są - brak entuzjazmu, energii, dynamizmu; brak ambicji - akceptacja bycia przeciętnym, nie ciągnięcie teamu do góry, brak umiejętności dobrej, obiektywnej oceny sytuacji, zbyt duża nerwowość, brak odporności na stresy, brak otwartości na krytykę, nie uczy się na błędach, nie słucha podwładnych, nie ma do nich szacunku, nie widzi potrzeby ich rozwoju

Last edited by the author: 6 Mar 2014, 11:06am,
zmieniany changed 1 time(s)

Reply
Manage your Projects,
Team and Documents online!